Avans Intresseförening

Avans Intresseförening ser till att vi har ett fint föreningshus i drift. Föreningen arrangerar valborgsfirande, marknad, pubkvällar och en rad andra aktiviteter kring föreningshuset. Den är också kontaktlänk mellan kommunen och byn.

Kort info

Avans Intresseförening har cirka 300 medlemmar.
Medlemsavgiften för år 2020 är:
Enskild medlem: 100 kronor
Familj: 200 kr
Företag: 500 kr
Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 770-2871 eller Swish 1235694104.

Föreningshuset kan hyras av föreningar, privatpersoner och rymmer maximalt 130 personer. Lokalen är lämpligt för mötesverksamhet, bröllop och andra privata fester. Länk till mer information om föreningshuset

Bor du i byn och vill ordna något trevligt för byborna i föreningshuset? Kontakta då någon av oss i styrelsen.

Vad vill Avans Intresseförening?
Intresseföreningen
  • är ett organ för diskussion och beslut i gemensamma frågor,
  • är ett kontaktorgan mellan föreningens medlemmar och kommunala organ och andra myndigheter i frågor som berör medlemmarna,
  • verkar för byns kulturella och fysiska fortbestånd och är partipolitiskt oberoende.
(Ur Intresseföreningens stadgar)


Styrelse

Ordförande: John Fabricius.
Ledamöter: Christina Wallbäcks, Anna Högdahl, Emilia Öberg, Fredrik Fredriksson, Jan Rytting, Hanna Rudeklint, Tommy Pettersson, Alicia Stewén

Handlingar

Årsmöte 2023
  • Dagordning
  • Bilaga 1 XXX