Fisket

Avan har, tack vare sitt läge, en anrik fisketradition. En tradition som lever kvar än idag.

Historia


1500-talet
Avan har goda fiskevatten och ett väl utvecklat laxfiske redan på 1500-talet. Byns fiske är det första i Nederluleå socken. Laxfisena ägs av de sex fiskande bönderna, och var femte fisk skattas till kronan. Man har redskap som är väl avpassade för olika bottnar och strömhastighet. Fisken fångas mest med nät som stöttas med pålade störar i s k stakagårdar eller laxgårdar. Stor del av laxen äts upp i byn, men fångsterna räcker även för avsalu. På skepp införs lax från Luledalen till Stockholm. Priset på laxen är under denna tid mycket hög.
(Eneqvist 1937)


1600-talet
1647 fanns en stakagård vid Ava by och en vid Bodskatan.


1700-talet
Första karsinapatan i Luleå älv finns omtalad från 1793 i Avans fiskeställe. Karsinapatan kommer från Finland och Avans laxfiske är troligen den enda här uppe i Norrbotten, som bygger på den idén. Principen går i korthet ut på att fisken leds in i en fyrkantsgård via trästängsel s.k . (grindar). Laxens ovilja att gå nedströms har utnyttjats så att stängslet anbringats så att laxen hela tiden gått motströms. Den hamnar till slut i fyrkantsgården, som avgränsas av snedställda pålar med ett visst mellanrum. Där plockas den sedan upp med hjälp av nät. Karisna betyder kätte och pata betyder gryta.


1800-talet
(Ur Kuriren 1880)
En stor lax vägande 49 skålpund (21 kg) fångades förra veckan vid Afa laxfiske. Fisket lär för övrigt utfalla mycket fördelaktigt i hela elfven. Vid Svartöfisket säges man få ända till 100 laxar om dagen.


1900-talet
Mellan 1896-1920 låg fisket nere. År 1942 instämde några byamän i Avan innehavarna av Ava laxfiske med yrkande bl a, att rätten till laxfisket måtte förklaras tillhöra samtliga hemmansinnehavare i Ava by i proportion till vars och ens skattetal. Härdadsrätten prövade på anförda skäl lagligt ogillade alla medparters talan. Även prövat i övriga rätter.

1966 sålde delägarna i Laxfisket Avan nr 18, 14 hellotter till Vattenfall. Säljarna fick förbinda sig att driva fisket i ytterligare 10 år för att trygga vattenfalls behov av avelsfisk, som köparen förbehöll sig rätten att köpa. Efter tvångstiden fortsätter ett mycket bantat antal på 8 st att driva fisket.

På 40 talet var det inte ovanligt med 120 laxar om dagen, men på senare år har det blivit betydligt mindre.

2000-talet
Det har funnits tre stakagårdar i Avan. Grunderna finns kvar i Stenudden efter en, man kan se pålarna på botten när det är lugnt. Dessa tre stakagårdar van nämligen Svidigården, Bodskatagården och Sandlågården.

Dagens fiske

För att få fiska i Avans vatten måste man lösa fiskekort, är man bybo har man förmånen att få fiska gratis. Viktigt att veta är dock att det är förbjuden att fiska lax om man inte arrenderar fiskerättighet av Vattenfall, 2002 är det endast ett fåtal som gör detta.