Avans föreningar

Kort om föreningarna:
Avans Intresseförening: Föreningshusets drift och underhåll, valborgsfirande med brasa, sommarcafé, julmarknad, kultur- och barnaktiviteter med mera.

Avans Sportklubb: Basket och hockey för barn och ungdom, lek och bus för de yngsta, motionsaktiviteter (gympa och skidspår bland annat), pimpeltävling med mera.

Avans Byalag: Markägarfrågor
 
Avans Jaktvårdsförening: Jakten i byn

Se även länkarna i menyn till respektive förening. Där kan du läsa vilka som ingår i styrelserna med mera.

Samverkansgruppen
Eftersom många frågor inom byn kan hamna ”mellan föreningarna” och många frågor behöver tas i en större grupp, finns också en samverkansgrupp. Gruppen består av två representanter för varje förening varav en är ordförande i sin respektive förening. Det är Intresseföreningen som sammankallar gruppen och som är huvudman för byapengen. Samverkansgruppen utser också representant för byaforum i kommunen.

Samverkansgruppen har haft två huvuduppgifter;
  • Byns utveckling: här ryms lite större och mer övergripande frågor som rör hela byn och inte självklart hamnar under någon av föreningarna. Exempel är bredband, gatubelysning, hastighetsbegränsningar, skolan, höslaget, byaforum mm. Här har vi under året varit engagerade i skolan i Avan. Vi har deltagit i det kommunala utvecklingsarbetet via byaforums- och nätverksträffar. Vi har också varit engagerade i projekt ”Rutt 616” och därmed har också ett bättre och utökat samarbete på ett naturligt sätt inletts med omkringliggande byar. Byaforums representant kommer till samverkansgruppens möten vid behov.
  • Byapengen: i samverkansgruppen tas beslut om byapengen. Byapengen är ett ekonomiskt bidrag från kommunen till Avan. Alla föreningar kan lämna in förslag på vad man tycker att pengen ska gå till och därefter tar man beslut i gruppen. Principen är att byapengen ska gå till allmänna aktiviteter som gynnar så många som möjligt i byn. Aktiviteten ska gärna utveckla byn och göra den attraktivare att bo i. Den förening som inkommer med förslag är också den förening som genomför aktiviteten och sedan mot kvitton erhåller ekonomisk ersättning.


Övrigt
I byn har många byautvecklingsinsatser gjort under åren, utöver de som beslutats om i samverkansgruppen. Varje förening jobbar med sina olika aktiviteter. Nämnas kan pimpeltävlingen, annandagens tipspromenad, yogakvällar, teatrar och konserter och pubkvällar. För att inte tala om marknaden, Höslaget, där alla föreningar sluter samman och arbetar ihop. Höslaget organiseras av en särskild höslagsgrupp med representanter från föreningarna samt engagerade bybor och intresserade.